تماس با ما

اگر پیشنهاد یا انتقادی دارید، کلیاک مشتاقانه منتظر شنیدن نظرات شما است. برای ارسال نظرات خود می‌توانید از فرم زیر استفاده کنید.

همچنین اگر اشکالی در تارنمای کلیاک مشاهده و یا با تخلفی از کاربران برخورد کرده‌اید، می‌توانید با استفاده از فرم زیر آن را به ما اطلاع دهید.


توجه: اگر می‌خواهید اطلاعات شرکت شما از کلیاک حذف شود، لطفا از طریق فرم زیر درخواست خود را مطرح نمایید تا در اسرع وقت این کار صورت پذیرد. پیشاپیش از شکیبایی شما سپاسگذاریم.


* موارد ضروری
کلیاک